Sa poslednje sednice kraljevačke skupštine u ovoj godini: o budžetu za 2022, investicijama, seoskom turizmu, javnoj rasveti…

Predstavnici vlasti isticali su pozitivne aspekte budžeta, a opozicije su kritikom trošenja ovogodišnjeg i prethodnih budžeta…