Prodate Mataruška i Bogutovačka Banja!

Prodaja je obavljena javnim nadmetanjem, a početnu cenu od 216,5 miliona dinara za PD „Mataruška i…