Važno je: Popunite anketu o kvalitetu usluga gradskog i prigradskog prevoza u Kraljevu

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne delatnosti kraljevačke Gradske uprave sprovodi „Anketu o proveri kvaliteta usluga…