Da li je došlo vreme za preseljenje Zavoda za javno zdravlje?

Ovako modernu zgradu nema nijedan Zavod za javno zdravlje u Srbiji, a ni u ovom delu…