Izabrani poslodavci za program Moja prva plata

27. novembar 2020. Formirana je Lista odobrenih poslodavaca iz privatnog sektora za realizaciju programa Moja prva…