Jednakost još uvek samo na papiru

„Položaj osoba sa invaliditetom u jednom društvu kao rendgen oslikava sve slabosti tog društva“ I pored…

Projekat osnaživanja žena sa invaliditetom

U organizaciji Saveta za rodnu ravnopravnost grada Kraljeva za žene sa inveliditeom i poljoprivrednice održana je…