Imitacija javne rasprave

Porez na imovinu koji će Kraljevčani plaćati 2022. godine zavisi od utvrđene prosečne cene kvadratnog metra…