Sistemska deratizacija u Kraljevu

Deratizacija je skup mera ili postupaka koji se sprovode u cilju smanjenja populacije štetnih glodara, najčešće…