Sistemska deratizacija u Kraljevu

Deratizacija je skup mera ili postupaka koji se sprovode u cilju smanjenja populacije štetnih glodara, najčešće pacova i miševa

Iz Odeljenja za inspekcijske poslove Odseka za zaštitu životne sredine u Kraljevu stiglo je obaveštenje da je na teritoriji grada Kraljeva u toku sistemska deratizacija.

Do 8. juna, planom deratizacije predviđene su aktivnosti na teritoriji Kraljeva, Mataruške Banje, Konareva, Žiče i Ušća. 

Lokacije na kojima će se sada sprovoditi deratizacija su: slobodne i parkovske površine, groblja, priobalje reka, gradska kanalizacija, gradska deponija, poslovni prostor i stambeni fond u centralnom delu Kraljeva.

Sistemska deratizacija sprovodi se, kako se navodi, „radi zaštite stanovništva, obezbeđenja uslova za rad i odmor građana i unapređenje turizma“.

      M. M. D.