Žene u muškom, svetu Drugog svetskog rata (VIDEO)

Za razliku od ranijih perioda i ratnih sukoba, kada su žene uglavnom imale ulogu saputnica, žrtava…

Knjiga o sudbini i poziciji žena u okupiranoj Srbiji tokom II svetskog rata

U Kraljevu će biti promovisana knjiga dr Ljubinke Škodrić, koja se bavi temama od položaja žene…