Koliki će porez na imovinu u Kraljevu građani plaćati naredne godine?

Iznos porezа na imovinu koji ćemo plaćati 2023. godine zavisi od utvrđene prosečne cene kvadratnog metra…