Ima li rešenja za divlje deponije? (VIDEO)

U svetu se deo otpada sortira, čak i reciklira već u domaćinstvima, postoje kante i kontejneri…