Za bolje razumevanje potreba i interesa ciljnih grupa portala Krug

Naš cilj je da saznamo kako se informišete, koje lokalne medije pratite (ako ih pratite) ikoje…