Za bolje razumevanje potreba i interesa ciljnih grupa portala Krug

Naš cilj je da saznamo kako se informišete, koje lokalne medije pratite (ako ih pratite) i
koje teme vas zanimaju i o njima želite da pročitate više. Odgovori su anonimni, a nama će i te kako koristiti u razumevanju potreba čitalaca i daljem kreiranju sadržaja.

Anketa koja je pred vama deo je istraživanja čiji je zadatak da doprinese poboljšanju informisanja, osluškivanju potreba građana i poboljšanju komunikacije sa njima.

Unapred hvala na izdvojenom vremenu!

Redakcija portala Krug

Anketi možete pristupiti na ovom LINKU

Ovaj aktivnost deo je projekta „Lokal pres Lab 2.0” koji  je razvijen i podržan od strane programa „Medijski inkubator za Zapadni Balkan“ Free Press Unlimited, koji je finansiran od strane Ministarstva spoljnih poslova Holandije