Anketa o informisanju mladih u Kraljevu

Cilj ankete je da saznamo kako se mladi informišu, koje lokalne medije prate (ako ih prate)…

Ocenite kvalitet prevoza

Na zvaničnom sajtu Grada Kraljeva nalazi se anketa na koju, elektronski, odgovarate izborom ponuđenih odgovora na…