Anketa o ženskom preduzetništvu

Na temeljima rezultata istraživanja, planirano je da se pripremi predlog programa podrške koji bi bio predložen lokalnoj samoupravi

Evropski pokret u Srbiji Kraljevo sprovodi Istraživanje o problemima i potrebama podrške razvoja ženskog preduzetništva  na teritoriji grada Kraljeva, u cilju  sagledavanja ključnih  problema i potreba ženskog preduzetničkog sektora.

Na temeljima rezultata istraživanja, planirano je da se pripremi predlog programa podrške koji bi se predložio lokalnoj samoupravi.

Popunjavanjem ovog upitnika preduzetnice su u prilici da daju svoj doprinos sagledavanju ključnih problema sa kojima se susreću.

Upitnik je veoma kratak, a nalazi se na ovom LINKU