„Nikada se ti nećeš vratiti“

„Domovina je tamo gde ti deca imaju babu i dedu, tetku i ujnu, gde ti imaš…