Za povratnike iz inostranstva – sva pomoć na jednom mestu

U Katalogu podrške povratnicima se mogu naći informacije o tome šta je sve građanima potrebno pre…

Konkurs za sredstva namenjena kupovini seoske kuće za povratnike po sporazumu o readmisiji

Readmisija predstavlja povratak lica koja neosnovano borave na teritoriji neke države u zemlje njihovog porekla, a…

Kako da (besplatno) nostrifikujete diplomu?

Ova pomoć odnosi se na one koji su diplomu stekli u inostranstvu, a žele da se…