Poziv strankama za izjašnjenje u postupku komasacije

Poziv se odnosi na stranke čija imovina se nalazi u katastarskim opštinama Samaila i Mrsać kojima…