Vlasnici stanova u Kraljevu su i suvlasnici ulica

13. novembar 2020. Nekoliko desetina placeva između stambenih zgrada katastarski je upisano na vlasnike stanov,a pa…