Kad teška dijagnoza promeni život: da li nam je i zdravstveni sistem bolestan? (DEO I)

Ovo je priča o hrabrosti i upornosti onih koji se bore protiv teških bolesti, o svedočenju…