Raška: Finansiranje malih projekata udruženih građana

Pravo učešća u program za rešavanje dela problema lokalnih zajednicau imaće neformalne grupe građana sačinjene od…