Kapitalno delo za proučavanje istorije Jugoslovenske vojske u otadžbini

Monografija „Radio-depeše Jugoslovenske vojske u otadžebini 1941-1942“ sadrži prepise više od hiljadu dokumenata, koji pružaju obilje…