Vanredna proširenja groblja u Kraljevu

Pored novih parcela, zbog povećanog broja sahrana, neophodan je i drugačiji način korišenja grobnih mesta, a…