Javni uvid: Rehabilitacija Ibarske magistrale od Ušća do Raške

Za ovu godinu su planirani ozbiljniji radovi na održavanju Ibarske magistrale od Ušća do Raške i…