Kad je problem zavisnost mladih od digitalnih medija…

Autor publikacije „Digitalna demencija… Mladi pod kontrolom! Šta nam je činiti?” nastoji da ukaže na posledice…