Kad pluća „škripe“

Konstantno kašljanje („pušački kašalj”), gubitak daha tokom aktivnosti koje pre nisu stvarale napor, pritisak u grudima…