Ni potrage sa više od 200 ljudi nisu dale rezultate, Radomir Pandrc i dalje je na spisku nestalih

Bilo koja informacija, makar se činila i beznačajna, možda može dovesti do razrešenja i pronalaska Radomira,…