„Nevidljiva družba“ – roman u jednoj rečenici, bez tačke na kraju

“Kada nas preplavi užas svesti da su najlepši dani našeg života zauvek prošli, neophodno je odvažno…