U Roćevićima posađeno 1.200 košarastih vrba

Sadnice su poklonSBB Fondacije u okviru akcije pošumljavanja Srbije „Da šume bude više! Da se lepše…