Inicijativa: Da najmanje trećinu članova Saveta mesnih zajednica čine žene

Glas žena skoro da se i ne čuje prilikom donošenja odluka o planovima razvoja i projektima…