Sve više kraljevačkih sela želi da ima dobrovoljna vatrogasna društva

Aktivnosti DVD Kraljevo i Gradskog vatrogasnog saveza usmerene su prvenstveno na udaljena seoska pordručja koja su…

Regionalna konferencija „U susret klimatskoj pravdi“

U pitanju je završna konferencija na kojoj će biti predstavljeni rezultati projekta usmerenog na doprinos uspostavljanju…