Sve više kraljevačkih sela želi da ima dobrovoljna vatrogasna društva

Aktivnosti DVD Kraljevo i Gradskog vatrogasnog saveza usmerene su prvenstveno na udaljena seoska pordručja koja su dodatno ugroženija požarima

U okviru projekta „Dobrovoljno vatrogastvo u funkciji zaštite šuma i šumskog biodivrziteta”, koji  u okviru Ekosistem programa, sprovodi Dobrovoljno vatrogasno društvo Kraljevo, u partnerstvu sa lokalnim dobrovoljnim udruženjima u selima Kamenica, Bukovica, Studenica i u Mataruškoj Banji, tokom ovog meseca sprovedene su brojne aktivnosti. One za cilj imaju okupljanja većeg broja edukovanog članstva i otvaranja novih dobrovoljnih vatrogasnih društava, posebno na ugroženim udaljenim područjima.

Rudno, koje se nalazi na zaštićenom području Parka prirode Golija i Rezervata biosfere Golija Studenica, bilo je domaćin radionice koja je za cilj imala pokretanje inicijative za formiranje DVD Rudno.

Sa radionice na kojpj je pokrenuta inicijativa za formiranje DVD Rudno

Formiranje DVD Rudno, edukacija meštana i opremanje prostorija potrebnom protivpožarnom opremom značajno doprinose povećanju bezbednosti i zaštite ovog eko – turističkog naselja od šumskih požara, što je posebno važno ako se uzme u obzir povećan rizik zbog dugih sušnih perioda koji su sve češći usled uticaja klimatskih promena.

Nakon održane druge radionice u naselju Bogutovac, meštani su iskazali interesovanje za otvaranjem DVD Bogutovac. Odmah nakon radionice održana je i osnivačka skupština novog udruženja.

Sa radionice i osnivačke skupštine DVD Bogutovac – foto DVD Kraljevo

DVD Kraljevo, Gradski vatrogasni savez, a kako se očekuje i lokalna samouprava kroz uspostavljanje programa lokalne podrške dobrovoljnim vatrogasnim društvima će pružiti pomoć novoosnovanim DVD da uspostave odgovarajuće tehničke i stručne kapacitete potrebne za brzo delovanje na terenu.

Postoji veliko interesovanje i motivisanost  meštana Stubla i Gledića za uključivanje u dobrovoljno vatrogastvo, tako da će se u narednom periodu nastaviti sa podrškom u procesu osnivanja i uspostavljanja rada vatrogasnih društava.

Paralelno sa aktivnostima pokretanja novih DVD, pokrenute su i aktivnosti protivpožarne obuke za nove članove udruženja. Obuka će trajati tri meseca, nakon čega će polaznici steći mogućnost da polažu stručni ispit o protivpožarnoj zaštiti.

M. M. D.

Ovaj medijski sadržaj deo je aktivnosti DVD Kraljevo u okviru EKO-SISTEM programa koji realizuju Mladi istraživači Srbije, a podržava Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA).

EKO-SISTEM program  je nastao sa ciljem da podrži reforme u zaštiti životne sredine u Srbiji aktivnijim uključivanjem organizacija civilnog društva (OCD) i drugih aktera u društvu u sprovođenju pravnih tekovina Evropske unije (EU).