Spiskovi ili projekti?

Hoće li se, konačno, stišati galama u Kraljevu šta je starije: koliko su nevinih žrtava Nemci…