Ove godine rekonstrukcija mosta u Drakčićima

Planirane izmene su toliko obimne da se može reći da će biti sagrađen novi most preko…