Ko je u Kraljevu dobio sredstva za ekološke projekte

Pet miliona dinara iz gradskog budžeta namenjenih ekološkim projektima raspodeljeno je na, čak, 24 udruženja Poslednjih…