Ko je u Kraljevu dobio sredstva za ekološke projekte

Pet miliona dinara iz gradskog budžeta namenjenih ekološkim projektima raspodeljeno je na, čak, 24 udruženja

Poslednjih nekoliko godina deo novca iz budžeta za zaštitu životne sredine dodeljuje se i nevladinim organizacijama koje žele da sprovedu određene projekte. Ove godine u tu svrhu je izdvojeno pet miliona dinara, sredstva su, rešenjem gradonačelnika Predraga Terzića, raspodeljena na čak 24 projekta. Kad se to ima u vidu, jasno je da se radi o skromnim iznosima – pa samim tim se mogu očekivati i takvi efekti ovih projekata

Udruženja građana potraživala su za svoje potrebe više od osam miliona dinara.

U cilju povećanja transparentnosti trošenja budžetskih sredstava, portal KRUG prenosi rezultate i ovog konkursa za ekološke projekte:

*Ovaj tekst deo je projekta sufinansiranog od strane European Endowment for Deomcracy. Stavovi iskazani u ovom medjskom sadržaju predstavljaju stavove autora i sagovornika, a ne Fondacije