Šta se sme, a šta ne na biračkom mestu?

Da bi izborni dan protekao regularno, na biračkom mestu mora da se zna red, jer postoje…