Opštini Raška nagrada UNICEF-a i Stalne konferencije gradova i opština

Uz „Priznanje za zajednicu posvećenu unapredjenju kvaliteta vazduha”, opština Raška dobila je i donaciju – pet…