Ovo su uslovi za kupovinu stana u Kraljevu za borce, članove njihovih porodica i ratne invalide

U pitanju su stanovi koji se grade za pripadnike snaga bezbednosti, a koje oni što ispunjavaju…