Strategija „Zelene agende na lokalnom nivou“ (VIDEO)

Planirane aktivnosti treba da se organizuju i u selima, gde su evidentni veliki problemi (otpad kod…