Preobraženjska moć reči i stihova

Autori izložbe posvećene jubileju Žičkog duhovnog sabora na jednom mestu su sabrali sve one koji su…