Novo lice ugroženog Kopaonika

Na području kopaoničkog nacionalnog parka, zbog klime i ljudi, ugrožene su flora i fauna, ali i…