Kraljevačke zanatlije nastavljaju tradiciju esnafske slave (VIDEO)

Nekih starih zanata više nema, jer je novo doba donelo i nove zanate, koji i u…