Žene u muškom, svetu Drugog svetskog rata (VIDEO)

Za razliku od ranijih perioda i ratnih sukoba, kada su žene uglavnom imale ulogu saputnica, žrtava…