U budžetu Kraljeva prvi put planirana sredstva za podršku razvoju dobrovoljnog vatrogastva

Na jednoj od nedavnih sednica Privremenog organa grada Kraljeva usvojena je Odluka o finansiranju dobrovoljnog vatrogastva, a usvajanjem Odluke o budžetu za 2024. godinu, u njemu se našla stavka od pet miliona dinara, koliko će za ovu svrhu prvi put biti izdvojeno naredne godine.

U obrazloženju se navodi da dobrovoljna vatrogasna društva (DVD) imaju  jasan cilj – spasavanje ljudi i imovine od požara, pa je jasno da je razvijeno dobrovoljno vatrogastvo od vitalne važnosti za funkcionisanje svake lokalne zajednice, jer može biti od velike koristi u delu zaštite građana, materijalnih i kulturnih dobara od posledica elementarnih nepogoda i požara.

DVD Kraljevo već dugo godina ima jako dobru saradnju sa lokalnom samoupravom u Kraljevu u pogledu prepoznavanja zajedničkih interesa u smislu zaštite i spasavanja ljudi i imovine od požara i spasavanja i zaštite prirodnih dobara, a plod te saradnje je opredeljivanje sredstava koja će obezbediti minimalne tehničke uslove za funkcionisanje dobrovoljnih vatrogasnih društava i njihove efikasno delovanje na terenu – kaže Milutin Vukosavljević, predsednik DVD Kraljevo-

I Mirjana Prodanović, viša vatrogasna oficirka i članica Ženske sekcije DVD Kraljevo ocenjuje da će opredeljenih pet miliona dinara biti velika podrška za potrebno minimalno opremanje dobrovoljnih vatrogasnih jedinica u svakom dobrovoljnom vatrogasnom društvu:

Na teritoriji grada Kraljeva trenutno imamo osam društava, a očekujemo formiranje još dva i to na izuzetno važnim područjima: na Rudnu u Parku prirode Golija i u Bogutovcu, u neposrednom okruženju predela izuzetnih odlika Stolovi

Ovakva odluka plod je usaglašavanja zaključka da osnivanje, rad i organizacija DVD treba da budu podržani od strane državnih i lokalnih organa, kako bi razvoj dobrovoljnog vatrogastva bio održiv, jerr je to nemoguće bez stabilnog načina finansiranja sa različitih nivoa i izvora.

Novom odlukom grada Kraljeva o finasiranju dobrovoljnih vatrogasnih društava definisani su uslovi, kriterijumi i postupak dodele sredstava, kao i način praćenja realizacije odobrenih projekata.

Dodela sredstava će se sprovoditi u skladu sa propisima kojima se uređuje dodela sredstava za projekte koje u javnom interesu sprovode udruženja građana.

Ovo je jedna od aktivnosti projekta „Dobrovoljno vatrogastvo u funkciji zaštite šuma i šumskog biodivrziteta” koji, u okviru Ekosistem programa, sprovodi DVD Kraljevo u partnerstvu sa lokalnim dobrovoljnim društvima u Kamenici, Bukovici, Studenici i Mataruškoj Banji.

Dobrovoljna vatrogasna društva u Kraljevu

DVD Kamenica – 14 članova, 10 članova operativne VJ (imaju kamion cisterna u voznom stanju, neregistrovan i prostorije vatrogasnog društva sa garažom

DVD Vrba – 30 članova, 10 članova operativne VJ (dva vatrogasna vozila, neregistrovana, nedovršene prostorije)

DVD Bukovica – 22 člana, 11 članova operativne VJ (vatrogasno vozilo, neregistrovano, prostorije DVD)

DVD Vitkovac, Milakovac, Pečenog – 90 članova, 25 članova operativne VJ (dobijeno vozilo od MUPa nije preuzeto, prostorije DVD – privremeno korišćenje)

DVD Miločaj – 27 članova, 11 članova operativne VJ (dobijeno vozilo od MUPa nije preuzeto, prostorije DVD u Miločaju)

DVD Studenica – 30 članova, 20 članova operativne VJ (dobijeno vozilo od MUP-a nije preuzeto, prostorije DVD u okviru Manastira Studenica)

DVD Mataruška Banja – 15  članova, 10  članova operativne VJ (prostorije DVD smeštene u sklopu MZ)

Duga je tradicija dobrovoljnih vatrogasnih društava u Srbiji, jer su prva su osnovana za vreme vladavine kneza Miloša Obrenovića, kada je 1834. godine doneta Uredba za gašenje požara. Kralj Aleksandar je 1933. godine propisao Zakon o organizaciji vatrogastva u Kraljevini Jugoslaviji, kojim se definiše nadležnost zaštite od požara profesionalnim, dobrovoljnim i industrijskim vatrogasnim jedinicama, a već ist godine formirano je Dobrovoljno požarno društvo Kraljevo (preteča Dobrovoljno vatrogasnog društvo Kraljevo). Osnivači društva su bili građani sa svojim novčanim prilozima. Dobrovoljno vatrogasno društvo Kraljevo danas ima 215 članova,  30 članova Operativne vatrogasne jednice sa završenim stručnim ispitom iz oblasti zaštite od požara i obavljenim zdravstvenim pregledima, 10 sa obukom za pripadnike DVJ, a u okviru društva uspostavljeni su Ženska sekcija, projektni tim, omladinski klub i Vatrogasni orkestar 27. septembar.

M. M. D.

EKO-SISTEM program  je nastao sa ciljem da podrži reforme u zaštiti životne sredine u Republici Srbiji aktivnijim uključivanjem organizacija civilnog društva (OCD) i drugih aktera u društvu u sprovođenju pravnih tekovina Evropske unije (EU).

EKO-SISTEM program sprovode Mladi istraživači Srbije, a podržava Švedska.