Učesnici eko kampa pošumili obronke Goča

Na lokaciji Prerovo, koja je ogoljena planskom sečom drvne građe, učesnici kampa su, na nadmorskoj visini od oko 1.240 metara posadili 150 sadnica jele i 50 sadnica planinskog javora

Posle uspešne realizacije prvog dela ekološkog kampa „Šume su pluća naše planete – zaštitimo ih“, na kojem je učestvovalo 18 srednjoškolaca iz Kraljeva, Kladova, Kuršumlije, Trstenika, održanog 1. i 2. oktobra u nastavnoj bazi Šumarskog fakulteta iz Beograda na Goču, početkom novembra organizovana je i aktivnosti pošumljavanja terena na lokaciji Prerovo, koja je ogoljena planskom sečom drvne građe.

Prvog dana drugog dela kampa, učesnici su tokom popodnevnih predavanja imali priliku da se upoznaju sa raznovrsnošću biljnog sveta Goča, kao i sa načinima sađenja i održavanja biljnih vrsta. Đaci su učili o šumskim požarima, vrstama, načinu nastanka, merama prevencije i borbi sa požarom, kao i načinima ranog otkrivanja požara i sanaciji požarišta posle požara, a bili su upoznati od strane članova DVD Kraljevo sa projektnim aktivnostima društva, kao i o radu ženske sekcije DVD Kraljevo i o rodnoj komponenti rada na projektu.

Milan Žarković i Vladimir Stojnić, profesori u Šumarskoj školi posle detaljne teorijske pripreme učesnika kampa za terenski dan – pripremu, sađenje, pravilan izbor vrsta za pošumljavanje sa morfološkim parametrima kvaliteta sadnica, pripremu staništa i prenos sadnica do mesta pošumljavanja, izvršili su pokazno sađenje prvog stabla jele.

Profesor Stojnić je sumirao svoje utiske sa kampa:

Vladimir Stojnić, profesor u Šumarskoj školi u Kraljevu

Ovde se nalaze najproduktivnija staništa šuma bukve i jele, sa povoljnim uslovima za samo formiranje jama sa jakom organskom komponentom, pa je prilikom sadnje sadnice potrebno najmanje dva ili tri puta ugaziti zemljište oko sadnice, da se ostvari što bolji kontakt korena sa zemljištem. Tokom ovog pošumljavanja to je bio najveći izazov. Nakon prijema sadnice ostaje da ih dalje negujemo, zbog toga što se na ovako bogatom zemljištu  dobro razvija i korov. U prvom redu to su kupina i kopriva, pa ćemo morati da primenjujemo i mere nege, što znači da se ovim današnjim radovima nikako ne završava naš posao u podizanju novih šuma, već otvaramo jednu novu etapu, gde ćemo biti još više prisutni na ovom terenu, pre svega sa merama nege, koje se tiču odbrane od kunkurentske vegetacije.

Učesnici kampa su na toj lokaciji, odabranoj od strane Šumarskog fakulteta, na nadmorskoj visini od oko 1.240 metara posadili 150 sadnica jele i 50 sadnica planinskog javora, poštujući pravila razmaka između redova i samih sadnica, a ostavljajući dovoljno mesta za formiranje puta za kretanje šumarske mehanizacije. Ceo taj posao urađen je pod budnim nadzorom šumara nadležnog za teren Prerova.

U pošumljavanju su, pored predavača i srednješkolaca učestovali i članovi Kraljevskog akademsko prirodnjačkog društva Balkan iz Kraljeva, uspostavljajući prve korake buduće trajnje saradnje.

Aleksandar Vasiljević iz Kraljevskog akademsko prirodnjačkog društva Balkan

Njihov član, Aleksandar Vasiljević, master biolog – ekolog, stavio je akcenat na umrežavanje kraljevačkih ekoloških organizacija:

Sve organizacije i udruženja građana treba da se udružuju u veće celine, posebno sa područja iste lokalne samouprave zato što su zajedno jači, imaju više članova, a kao u ovom slučaju, velike aktivnosti pošumljavanja ćemo lakše i da odradimo. Ne samo to, nego treba da postoji i interdisciplinarna širina za udruženja, jer jedno udruženje ne može da poseduje stručnjake svih profila, tako da tu postoji mogućnost da se dopunjujemo. Konkretno naša udruženja treba ostvare mnogo širu saradnju i za apliciranje na konkursima kod raznih donatora, jer zajedno smo mnogo jači. Treba da pokažemo da u Kraljevu mogu da se umreže udruženja na bazi volonterizma. Poslednjih pet godina mi sadimo oko 1.000 do 2.000 sadnica godišnje na području Goča, a u projektima ovog tipa učestvovali su i učenici Šumarske i Poljoprivredno-hemijske škole, pod nadzorom njihovih profesora. Danas se nalazimo na području oglednog dobra Šumarskog fakulteta i oni vode računa o ovom specijalnom rezervatu prirode, a neke sledeće akcije pošumljavanja treba da izvedemo i na području Stolova u saradnji sa JP Srbijašume i Šumskim gazdinstvom Stolovi, koji upravljaju predeom izuzetnih odlika Stolovi. Ova planina manje je pošumljena od Goča, a na Stolovima je bilo i nekoliko požara poslednjih godina, pa je pošumljavanje pravi potez u očuvanju funkcije i lepote šume.

Kako je cilj kampa da se kod učesnika, kroz edukacije o značaju šuma, lošem uticaju uništavanja i važnosti protivpožarne prevencije šuma, ojača ekološka svest, podstaknu pozitivne navike u ponašanju prema prirodi i da se mladi u svojim mestima zainteresuju za rad u lokalnim organizacijama koje se bave zaštitom životne sredine i civilnom zaštitom, pitali smo srednjoškolku Milijanu Bučanović za komentar o utiscima sa kampa.

Milijana Bučanović, učesnica kampa

Izuzetno mi je velika čast što sam deo ovog kampa! Smatram da su predavanja koja su bila u prvom delu kampa bila jako korisna za dalji nastavak našeg stručnog usavršavanja, a i ovaj drugi deo kampa sa pošumljavanjem je sjajan, a moja očekivanja su ispunjena u potpunosti – kaže Milijana.

U radu Projektnog tima poseban značaj imaju članice Ženske sekcije, koje su na pošumljavanju učestvovale u velikom broju. Jedna od aktivnijih članica, Mirjana Prodanović svoja zapažanja je pretočila u reči pohvale:

Kao predstavnik Ženske sekcije DVD Kraljevo želim da iskažem svoje oduševljenje akcijom na Goču, pošumljavanjem ovog područja i našim doprinosom u razvoju i zaštiti šuma na teritoriji grada Kraljeva.

Mirjana Prodanović, Ženska sekcija DVD Kraljevo

Po završenom pošumljavanju, deo ekipe je prepešačio planinarskom stazom od mesta pošumljavanja do nastavne baze Šumarskog fakulteta, a ostali učesnici su očistili teren od otpada, pospremili alat i organizovanim prevozom sustigli pešake kod smeštaja na Goču.

Eko kamp „Šume su pluća naše planete–zaštitimo ih“ je deo aktivnosti projekta „Zajedno možemo da zaštitimo naše šume 2“ koji sprovodi Dobrovoljno vatrogasno društvo Kraljevo u saradnji sa Gradskom vatrogasnim savezom Kraljeva u okviru Programa „EKOSISTEM – podrška reformama u zaštiti životne sredine“ koji realizuju Mladi istraživači Srbije, a podržava Švedska.