Za bezbednost saobraćaja u Kraljevu – 40 miliona dinara

Sredstva iz budžeta biće raspodeljena na šest oblasti, a najviše sredstava (50 odsto opredeljenog novca) biće izdvojeno za unapređenje saobraćajne infrastrukture

Za finansiranje aktivnosti unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Kraljeva za ovu godinu opredeljeno je ukupno 40.433.182 dinara (sa obavezama prenetim iz prošle godine), odnosno – 39.8330.383 dinara (bez prenetih obaveza).

Ovaj iznos biće raspodeljen na šest oblasti, a najviše sredstava (50 odsto opredeljenog novca) biće izdvojeno za unapređenje saobraćajne infrastrukture. Za oko 20 miliona dinara biće nabavljen detektor brzine (izdvajanje se odnosi na izradu projektne dokumentacije, nabavku i ugradnju brzinskog displeja sa solarnim napajanjem na državnim putevima prvog B reda na teritoriji grada Kraljeva. Deo sredstava biće iskorišćen i za realizaciju projekta „Bezbedan telefon na putu do škole“, ali i za, kako se u programu navodi, opremanje svetlosne signalizacije odnosno semafora dopunskim uređajima. Novac će biti izdvojen i za izgradnju trotoara i pešačkih staza na uličnoj mreži grada Kraljeva i za izgradnju zaštitnih ograda na putnoj mreži u nadležnosti grada Kraljeva.

Druga oblast podrazumeva rad Saveta za bezbednost saobraćaja za čije funkcionisanje je opredeljeno 2,9 miliona dinara (oko 7,3 procenata planiranih sredstava): za naknade članovima Saveta za dolazak i rad na sednicama, za troškove stručnog usavršavanja i unapređivanja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja, za troškove pripreme materijala za sednice, za reprezentaciju i druge troškove organizovanja sednica, troškova mobilnih telefona, interneta… Ovi troškovi podrazumevaju i sredstva za održavanje i korišćenje vozila za potrebe Saveta.

Treća oblast za koju su planirana sredstva je unapređenje saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja, za šta je planirano 950.000 dinara (oko 2,49% planiranih sredstava): za sufinansiranje takmičenja „Šta znaš o saobraćaju“ (aktivnost podrazumeva organizaciju takmičenja od strane AMSS, a Savet učestvuje sa materijalom ili prirodnim poklonima), za projekte vršnjačke edukacije i projekat „Pažljivko“ (organizacija, odnosno nabavka poklona od strane Saveta i nabavka opreme: laptop, projektor, platno zvučnik i produžni kabl za potrebe projekta vršnjačke edukacije, prevoz vozača sa probnom vozačkom dozvolom u NAVAK, prevoz za potrebe „Pažljivkove“ smotre „Život za mlade vozače“…

Četvrta oblast je preventivno-promotivna aktivnost iz oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima, a za nju je planiran iznos od oko 4,5 miliona dinara odnosno 11,3 odsto planiranih sredstava (za medijsko praćenje rada saveta bezbednosti, nabavku auto-sedišta za bebe i realizaciju više kampanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja).

Peta oblast je naučno-istraživački rad u oblasti bezbednosti saobraćaja za koji je planiran iznos od 3,6 miliona odnosno oko 9 odsto planiranih sredstava (za korišćenje programskog paketa za održavanje baze podataka o obeležjima bezbednosti saobraćaja (održavanje portala baze podataka o beležjima bezbednosti saobraćaja) i za izradu Strategije bezbednosti saobraćaja na teritoriji Kraljeva za period 2021 – 2028. godina.

Šesta oblast je tehničko opremanje jedinica saobraćajne policije i drugih organa nadležnih za poslove bezbednosti saobraćaja za šta je planirana tačno petina opredeljenih sredstava (za opremanje jedinica saobraćajne policije i opremanje organa zaduženih za bezbednost saobraćaja).

       M. M. D.

2 komentara za naslov “Za bezbednost saobraćaja u Kraljevu – 40 miliona dinara

  1. Kao i svakom gradu Srbije, treba nam pešačkih i biciklističkih staza, instruktori da objasne početnicima a i ostalima pravila kružnog toka(ako znaju), jer koliko vidim tu smo debelo zapeli (neznanjem)..
    Parkinga nam je sve manje i manje… Ko i kako parkira to svi vidimo(gde ko stigne)..
    U gradu nema besplatnog parkinga ili slobodnog, a niko ne radi na tome da se pomoge biciklistima ili pešacima..
    Sve u svemu rasulo, ali kazne možete da pišete…

  2. Pa clanovi saveta mogu da dodju bez nadoknade ,pa malo i sami da plate mobilne telefone.
    Kako da konkurisem za clana saveta,nigde nisam video konkurs.Evo radim besplatno i nisam clan SNSa

Comments are closed.