JUBILEJ ŠKOLE VAZDUHOPLOVSTVA

14. decembar 2017.

Danas se navršilo tačno sedam decenija od formiranja „Druge vazduhoplovne škole specijalista” u Kraljevu (preteča Vazduhoplovnog školskog centra), u kojoj je odškolovano 25 klasa podoficira

Pre 70 godina u Kraljevu je formirana „Druga vazduhoplovne škole specijalista“, u kojoj je od 1947. do 1973.godine, odškolovano nekoliko hiljada vazduhoplovnih stručnjaka raznih specijalnosti neophodnih borbenim jedinicama, komandama i ustanovama RV i PVO. Unapređeno je u čin vodnika 2.909 pitomaca, a u čin potporučnika 167 akademaca i 207 oficira – slušaoca bilo je na usavršavanju.

Škola je formirana na osnovu Naredbe br.589  Ministarstva Narodne odbrane FNRJ, odnosno Komande vazduhoplovstva jugoslovenske armije 14.februara 1947. godine na aerodromu Kraljevo. Škola – centar trajao je 26 godina i u njemu je odškolovano 25 klasa podoficira.

Vazduhoplovni školski Centar dao je našem RV i PVO više hiljada visokostručno osposobljenih oficira i podoficira veze, aero foto, goniometrista i meteorologa. Uvek je bio na nivou savremene obrazovne ustanove i u toku svih zbivanja u našem društvu.

Odmah po pristizanju novih najsavremenijih uređaja veze i navigacije, dobijao ih je prvi u RV i PVO i odmah vršio obuku na njima, pa su slušaoci i pitomci odlazili u jedinice potpuno osposobljeni za njihovu borbenu upotrebu, što se potvrdilo i u odbrani od NATO agresora 1999.godine.

Mnogi naši pitomci posle su postajali inženjeri i konstruktori, piloti i mehaničari ili inženjeri u JAT-u, nastavnici u srednjim školama i na fakultetima i visoki rukovodioci u vojnim i civilnim preduzečima i tako još više podizali ugled VŠC. Centar je VŠC u Kraljevu bio prihvaćen sa velikim simpatijama i ljubavlju, jer je nastavio kraljevačku bogatu vazduhoplovnu tradiciju, čiji je početak bio 1926.godine. Od te godine Kraljevo je bio centar vazduhoplovne industrije sa Državnom fabrikom aviona (proizvođeni su BREGE- 19 i DO- 17), zatim pilotskom školom i vrlo kvalitetnim Aeroklubom ( postoji i danas).

VŠC je u tim prvim posleratnim godinama bio centar kulturnog i zabavnog života Kraljeva, a naš fudbalski tim  Mladost“ vedrio je na fudbalskoj sceni, od Užica do Jagodine. Saradnja i uzajamna pomoć u obnovi i izgradnji među Kraljevom i VŠC, a takođe i sa Aeroklubom, bila je na najvišem mogućem nivou.

Mnoge starešine, slušaoci i pitomci postali su kraljevački zetovi.

Formiran je Odbor za proslavu jubileja kojim predsedava pukovnik u penziji Franjo Fabjanec, a tokom ove  godine iz štampe će izaći monografija o Drugoj vazduhoplovnoj školi specijalista u Kraljevu

 

 

 

 

 

One thought on “JUBILEJ ŠKOLE VAZDUHOPLOVSTVA

  1. . Међу 2.909 питомаца је и мој покојни тата! Лака му земља и нака у миру почива,АМИН! 

Comments are closed.