KARAVAN ZAPOŠLJAVANJA U UŠĆU

14. jun 2017.

U petak 16. juna mobilni tim kraljevačke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje boraviće u Ušću, a svi zainteresovani moći će da se informišu o merama podrške države ili da se prijave na evidenciju

Nadležni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje – filijala Kraljevo obaveštavaju meštane Ušća da će u petak 16. juna mobilni tim Nacionalne službe omogućiti svim zainteresovanim licima da se:

– prijave na evidenciju tražilaca zaposlenja

– informišu o pravima iz oblasti zapošljavanja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti

– informišu o merama finansijske i nefinansijske podrške pri zapošljavanju ili započinjanju sopstvenog posla.

Potrebna dokumentacija za prijavu na evidenciju NSZ:

– lična karta ili druga važeća javna isprava sa fotografijom i podacima o licu izdata od strane ovlašćenog državnog organa, u koju postoji podatak o prebivalištu

– dokaz o školskoj spremi ili stručnoj osposobljenosti (original dokumenta na uvid)

– akt o prestanku radnog odnosa (ako je lice bilo u radnom odnosu)

– drugi dokazi u skladu sa zakonom (uverenja, potvrde, izjave)

Projekat finansira Evropska unija, u cilju povećanja delotvornosti politike zapošljavanja prema ugroženim grupama na tržištu rada u Srbiji.

Sva zainteresovana lica mogu posetiti ovaj karavan zapošljavanja u petak 16.juna u 12 časova u prostorijama Doma kulture u Ušću.